حساب

در این مطلب به بررسی منوی حساب در پنل کاربری می پردازیم.

کارفرما یا پیمانکار در سایت کارآفرینان می تواند تراکنش های حساب خود را از طریق این منو و زیر منوهای آن پیگیری کند.

این منو شامل سه زیر منو می باشد:

  1. واریز به حساب
  2. برداشت از حساب
  3. صورتحساب

در ادامه در مورد صفحه صورتحساب توضیح خواهیم داد.

صورتحساب

  1. شماره 1 بخش جستجو صورتحساب ها بر اساس تاریخ و عبارت کلیدی را نشان می دهد.
  2. شماره 2 جدول نتایج جستجو را نشان می دهد.شامل شرح صورتحساب، تاریخ، مبلغ بدهکار، بستانکار و مانده حساب در آن تاریخ می باشد. در لود اول این صفحه  آخرین صورت حساب  ثبت شده نمایش داده می شود.
  3. در پائین جدول، شماره 3 موجودی فعلی حساب کاربر را نمایش می دهد.
  4. در پائین جدول، شماره 4 مقدار مبلغ قابل برداشت را نمایش می دهد.
  5. در پائین جدول، شماره 5 مقدار مبلغ قفل شده در حساب کاربر را نمایش می دهد. 

در مطلب برداشت از حساب بطور کامل در مورد این گزینه توضیح داده شده است.

در مطلب واریز به حساب بطور کامل در مورد این گزینه توضیح داده شده است.