درباره تکتم رنجبران

نوشته شده توسط تکتم رنجبران:

ثبت مدارک و مجوز ها

کاربران سایت کارآفرینان (پیمانکار و کارفرما) میتواند مدارک و مجوز های خود را درسایت ثبت کنند. با توجه به این مدارک و مجوز ها مشاورین سایت می توانند مهارتهای فرد را بررسی کرده و تایید کنند.ثبت این موارد در سایت و بررسی آنها توسط مشاورین سایت موجب می شود طرفین پروژه به یکدیگر بیشتر اعتماد کنند. ادامه مطالب

انواع پروژه و مشاهده آنها در کارآفرینان

کارفرما در هنگام تعریف پروژه در کارآفرینان می تواند برای پروژه خود ویژگی تعریف کند.این ویژگی ها پروژه ها را دسته بندی می کنند. همچنین در منوی اصلی سایت در زیر منوی آن سه دسته اصلی برای پروژه ها وجود دارد . ادامه مطالب

افزایش موجودی حساب

میزان مبلغ واریزی به حساب شما بر اساس فعالیت در پروژه های کارآفرینان مشخص می شود. اگر کار فرما هستید و پروژه ای تعریف کرده اید درصدی از بودجه پروژه بعنوان بیعانه از شما گرفته می شود و در هنگام انتخاب پیمانکار حساب اعتباری شما باید حداقل این مقدار موجودی داشته باشد.این مبلغ در حساب شما قفل می شود. ادامه مطالب

ثبت درخواست برداشت از حساب

در صفحه صورتحساب میتونید ومبلغ قابل برداشت از حساب خود را مشاهده کنید. برای اینکه بتوانید از حساب خود برداشت کنید ابتدا باید شماره حساب خود را در سایت درج کرده و تایید کنید . مراحل آن در تکمیل پروفایل کاربر شرح داده شده است.

برای برداشت از حساب خود ابتدا بایستی فرم برداشت از حساب را پر کرده در سایت ثبت کنید.برای مشاهده این فرم در منو پنل کاربری زیر منو برداشت از حساب را انتخاب کنید. ادامه مطالب

صفحه شرح پروژه

در این مطلب به معرفی اجزاء صفحه شرح پروژه می پردازیم.بعد از اینکه کارفرما پروژه را تعریف کرد صفحه ای برای وی نمایش داده می شود. طبق ویژگی ها و مهارتهایی که برای پروژه خود تعریف کرده است برای پیمانکاران قابل نمایش خواهد بود. ادامه مطالب

اجزاء پروفایل کاربر

پروفایل کاربر بسیار مهم است. در سایت کار آفرینان هر کارفرما یا پیمانکار برای آشنائی با کاربران دیگر به پروفایل آنها مراجعه می کنند.اگر کاربر تازه ثبت نام کرده باشید اطلاعات زیادی در پروفایل شما وجود نخواهد داشت. بعد از انجام یک یا چند پروژه و رتبه دهی توسط کارفرما ، پروفایل شما دارای اطلاعات مناسبی خواهد شد. ادامه مطالب