درباره تکتم رنجبران

نوشته شده توسط تکتم رنجبران:

تکمیل پروفایل

شما خود اشتغال هستید؟یا مایلید بعنوان یک آزادکار ( فری لنسر) به فعالیت حرفه ای خود ادامه دهید؟اگر این مشخصات را دارید، در سایت کارآفرینان، بعنوان پیمانکار شناخته خواهید شد. پیمانکار شخصی است که برای پروژه های موجود در کار آفرینان پیشنهاد ثبت کرده و در صورت برنده شدن آن را انجام خواهد داد. ادامه مطالب

رتبه بندی پیمانکار

وقتی مبلغ پروژه توسط مدیر سیستم به حساب پیمانکار واریز شد، سیستم پروژه را تمام شده اعلام میکند. در این زمان شما میتوانید با توجه به نحوه انجام پروژه توسط پیمانکار ، نظر خود را ثبت کرده و به وی رتبه دهید. با این کار به بقیه کارفرمایان برای تصمیم گیری های بهتر در پروژه های بعدی کمک می کنید. ادامه مطالب

تعریف زمانبندی پرداخت مبلغ پروژه

شما میتوانید برای پرداخت مبلغ پروژه خود به پیمانکار، زمانبندی پرداخت تعریف کنید.
زمانیکه پیمانکار را انتخاب کردید در مهلت زمانی که وی انجام پروژه را تایید می کند میتوانید زمان بندی پرداخت خود را تعریف کنید. ادامه مطالب

انتخاب پیمانکار

انتخاب پیمانکار مرحله ای کلیدی برای پروژه شما می باشد.در انتخاب پیمانکار دقت کنید. پیمانکار خوب علاوه بر داشتن مهارت های لازم برای انجام پروژه، باید آماده، متعهد و وقت شناس باشد. دقت در انتخاب پیمانکار مناسب در وقت و انرژی شما صرفه جوئی می کند. ادامه مطالب

تعریف پروژه در کارآفرینان

پروژه خود را کامل و حرفه ای تعریف کنید تا شانس بیشتری برای پیدا کردن پیمانکار داشته باشید.
این نکته را به خاطر بسپارید که :
کارکردن با کارفرمائی که می داند از پروژه چه میخواهد بسیار حرفه ا ی تر و مطلوبتر است... ادامه مطالب