نیروی کارآزاد

نیروی کار آزاد در ایران

اگرچه در بازار کار و اشتغال ایران عبارت “کار آزاد” مترادف با مشاغل غیردولتی است و به هیچ وجه بیانگر واژه بین المللی آن نیست اما هستند برخی از ایرانیانی که طی سال های اخیر به این بازار وارد شده و از آن درآمدهای قابل توجهی نیز کسب کرده اند. ادامه مطالب

فری لنسر در طراحی سایت

طراحی یک قالب ساده می تواند برای آزادکار طراح سایت بیشتر از400000 تومان در ایران درآمد زایی داشته باشد˓ با انجام پروژه های پیشرفته بیشترحتی می تواند بیشتر در آمد داشته باشد. اینجا هم تقاضا زیاد است و هم رقابت بالا برای آزادکاران طراح سایت˓ اما اینجا مکانی است که می توانید از کارهای جزئی شروع کنید و به سرعت یک چشم برهم زدن و با استفاده از توصیه های انلاین پیشرفت کنید. ادامه مطالب

تفکرات ذهنی یک کارمند آزاد

خود اشتغالی (فری لنسینگ) روشی برای اشتغال در خانه است و شروعی برای کسب درآمد سریع بدون به وجود آمدن هیچ گونه مشکلی که قبلا در ارتباط با رویارویی در بسیاری از مشاغل با آن مواجه می شدید جهت آغاز به کار یک کسب و کار کاملا مستقل. ادامه مطالب