کارفرما

صفحه شرح پروژه

در این مطلب به معرفی اجزاء صفحه شرح پروژه می پردازیم.بعد از اینکه کارفرما پروژه را تعریف کرد صفحه ای برای وی نمایش داده می شود. طبق ویژگی ها و مهارتهایی که برای پروژه خود تعریف کرده است برای پیمانکاران قابل نمایش خواهد بود. ادامه مطالب

اجزاء پروفایل کاربر

پروفایل کاربر بسیار مهم است. در سایت کار آفرینان هر کارفرما یا پیمانکار برای آشنائی با کاربران دیگر به پروفایل آنها مراجعه می کنند.اگر کاربر تازه ثبت نام کرده باشید اطلاعات زیادی در پروفایل شما وجود نخواهد داشت. بعد از انجام یک یا چند پروژه و رتبه دهی توسط کارفرما ، پروفایل شما دارای اطلاعات مناسبی خواهد شد. ادامه مطالب

بررسی گزارش کارها و اعلام درصد پیشرفت و پایان پروژه

بعد از اینکه پیمانکار را انتخاب و بیعانه اولیه پروژه را به سایت پرداخت کردید، پیمانکار در صورت تمایل برای شروع کار پیشنهاد شما را می پذیرد و پروژه آغاز می شود.در قسمت پروژه های من ، در حالت کارفرما، پروژه های درحال انجام می توانید لیست پروژه های در حال انجام خود را مشاهده کرده واز قسمت ارتباطات می توانید با پیمانکاردرارتباط باشید و گزارش کارهای ثبت شده رابررسی کرده، نظر خود بهمراه درصد پیشرفت پروژه را اعلام کنید. ادامه مطالب

تکمیل پروفایل

شما خود اشتغال هستید؟یا مایلید بعنوان یک آزادکار ( فری لنسر) به فعالیت حرفه ای خود ادامه دهید؟اگر این مشخصات را دارید، در سایت کارآفرینان، بعنوان پیمانکار شناخته خواهید شد. پیمانکار شخصی است که برای پروژه های موجود در کار آفرینان پیشنهاد ثبت کرده و در صورت برنده شدن آن را انجام خواهد داد. ادامه مطالب

رتبه بندی پیمانکار

وقتی مبلغ پروژه توسط مدیر سیستم به حساب پیمانکار واریز شد، سیستم پروژه را تمام شده اعلام میکند. در این زمان شما میتوانید با توجه به نحوه انجام پروژه توسط پیمانکار ، نظر خود را ثبت کرده و به وی رتبه دهید. با این کار به بقیه کارفرمایان برای تصمیم گیری های بهتر در پروژه های بعدی کمک می کنید. ادامه مطالب

تعریف زمانبندی پرداخت مبلغ پروژه

شما میتوانید برای پرداخت مبلغ پروژه خود به پیمانکار، زمانبندی پرداخت تعریف کنید.
زمانیکه پیمانکار را انتخاب کردید در مهلت زمانی که وی انجام پروژه را تایید می کند میتوانید زمان بندی پرداخت خود را تعریف کنید. ادامه مطالب

انتخاب پیمانکار

انتخاب پیمانکار مرحله ای کلیدی برای پروژه شما می باشد.در انتخاب پیمانکار دقت کنید. پیمانکار خوب علاوه بر داشتن مهارت های لازم برای انجام پروژه، باید آماده، متعهد و وقت شناس باشد. دقت در انتخاب پیمانکار مناسب در وقت و انرژی شما صرفه جوئی می کند. ادامه مطالب