پیمانکار

ثبت درخواست برداشت از حساب

در صفحه صورتحساب میتونید ومبلغ قابل برداشت از حساب خود را مشاهده کنید. برای اینکه بتوانید از حساب خود برداشت کنید ابتدا باید شماره حساب خود را در سایت درج کرده و تایید کنید . مراحل آن در تکمیل پروفایل کاربر شرح داده شده است.

برای برداشت از حساب خود ابتدا بایستی فرم برداشت از حساب را پر کرده در سایت ثبت کنید.برای مشاهده این فرم در منو پنل کاربری زیر منو برداشت از حساب را انتخاب کنید. ادامه مطالب

صفحه شرح پروژه

در این مطلب به معرفی اجزاء صفحه شرح پروژه می پردازیم.بعد از اینکه کارفرما پروژه را تعریف کرد صفحه ای برای وی نمایش داده می شود. طبق ویژگی ها و مهارتهایی که برای پروژه خود تعریف کرده است برای پیمانکاران قابل نمایش خواهد بود. ادامه مطالب

اجزاء پروفایل کاربر

پروفایل کاربر بسیار مهم است. در سایت کار آفرینان هر کارفرما یا پیمانکار برای آشنائی با کاربران دیگر به پروفایل آنها مراجعه می کنند.اگر کاربر تازه ثبت نام کرده باشید اطلاعات زیادی در پروفایل شما وجود نخواهد داشت. بعد از انجام یک یا چند پروژه و رتبه دهی توسط کارفرما ، پروفایل شما دارای اطلاعات مناسبی خواهد شد. ادامه مطالب

تکمیل پروفایل

شما خود اشتغال هستید؟یا مایلید بعنوان یک آزادکار ( فری لنسر) به فعالیت حرفه ای خود ادامه دهید؟اگر این مشخصات را دارید، در سایت کارآفرینان، بعنوان پیمانکار شناخته خواهید شد. پیمانکار شخصی است که برای پروژه های موجود در کار آفرینان پیشنهاد ثبت کرده و در صورت برنده شدن آن را انجام خواهد داد. ادامه مطالب