راهنمای اختلاف

در هنگام انجام هر کار گروهی بین طرفین ممکن است اختلافی بوجود آید. در سایت کارآفرینان نیز با توجه به برون سپاری کارها  به پیمانکاران و انجام کار توسط پیمانکار از راه دور، امکان بوجود آمدن اختلاف زیاد است.

اکثر اختلافهای بوجود آمده به خاطر پرداخت های نا منظم مبلغ پروژه توسط کارفرما یا تحویل پروژه نهایی که در مواردی با درخواست اولیه کارفرما تطابق ندارد.در کل مدت انجام پروژه کارفرما و پیمانکار اگر نتوانستند مشکل را با طرف قرارداد خود حل کنند، آن را در سایت ثبت کرده و با پرداخت مبلغی بابت داوری این اختلاف را رفع خواهند کرد.

برای دسترسی به صفحه ثبت اختلاف از منوی اختلاف  پنل کاربری  زیر منوی اختلاف جدید را انتخاب کنید .

منوی پنل کاربری - اختلاف جدید

صفحه ثبت اختلاف مانند تصویر زیر نمایش داده خواهد شد.

ثبت اختلاف

 

در هنگام ثبت اختلاف می توانید مبلغی برای رفع اختلاف به طرف مقابل معامله خود اعلام کنید.همچنین گزینه ای وجود دارد که بدون داوری توسط هیات نظارت سایت میتوانید مستقیم به شورای انتظامی نظام صنفی ارجع دهید.

برای مشاهده اختلاف های ثبت شده در پنل کاربری از منوی کاربری زیر منوی اختلاف های من را انتخاب کرده و لیست را مشاهده کنید.

منوی کاربری - اختلافهای من

 

لیست اختلاف های ثبت شده توسط کاربر به شکل زیر نمایش داده می شود.

لیست اختلاف ها

بعد از ثبت این اختلاف سایت به طرف مقابل معامله چند روز فرصت می دهد و اگر وی به سایت مراجعه نکرده و موردی برای پاسخ به این اختلاف ثبت نکرد ، اختلاف به نفع ثبت کننده توسط سیستم خاتمه خواهد یافت.

فرد فراخوانده شده در اختلاف نیز می تواند دفاعیه خود را ثبت کرده و مبلغ مورد نظر خود را پیشنهاد دهد. در هر مرحله از اختلاف دو طرف می توانند در صورت حل شدن مشکل خود لغو اختلاف را اعلام کنند.

صفحه اختلاف

 

اگر بعد از چند گفتگو به توافق نرسیدند می توانند با پرداخت هزینه داوری ، اختلاف خود را تحت حمایت گروه نظارت سایت حل کنند.نمونه ای اختلاف در مرحله داوری در تصویر زیر نشان داده شده است.

اختلاف در مرحله داوری