پروژه و ارسال پیشنهاد

برای مشاهده لیست پروژه ها میتوانید از منو اصلی سایت، لیست آخرین پروژه ها، پروژه های برجسته ، پروژه هایی که مهلت پیشنهاد آنها در حال تمام شدن است و پروژه های مطابق با مهارت هایتان را مشاهده کنید.

منوی اصلی - پروژه ها

با کلیک برروی نام هر پروژه صفحه شرح پروژه باز شده و میتوانید مشخصات و شرایط پروژه را مشاهده کنید.

پروژه های منطبق با مهارتهای من

در صورتی که شما مهارتهای ذکر شده برای پروژه را داشته باشید در پایین صفحه شرح پروژه محل ثبت پیشنهاد برای شما نمایش داده خواهد شد. اگر پیشنهادهای ثبت شده مخفی نباشد نیز میتوانید، بقیه پیشنهادهای ثبت شده برای این پروژه را مشاهده کنید.در هنگام مشاهده مشخصات پروژه به همه موارد آن دقت کنید. یک سری تعهدات پیمانکار توسط کارفرما تعیین می شود که در این صفحه  مشخص شده اند مانند بیعانه پیمانکار˓ نحوه تحویل˓ارسال گزارش کار و… است.(شماره 2 در تصویر)

ارسال پیشنهاد برای پروژه

براساس تعریف بودجه پروژه که بصورت ساعتی یا ثابت می باشد، شما میتوانید پیشنهاد خود را که شامل مبلغ، زمان انجام بر اساس روز، ماه یا هفته و توضیحات تکمیلی می باشد را ثبت کنید.

فرم ارسال پیشنهاد(بودجه پروژه ثابت)

اگر سوالی در مورد پروژه و نحوه انجام آن دارید یا درخواستی برای دریافت توضیحات تکمیلی پروژه دارید میتوانید در قسمت گفتگو پروژه آن را ثبت کنید.(شماره 1 در تصویر)

صفحه پروژه - گفتگو