فوتر

کارآفرینان، وب سایت کارآفرینی مجازی است.هر پروژه را که میخواهید به آسانترین روش تعریف کرده و یکی از پیمانکاران کارآفرینان با درصدی از هزینه آن را برای شما انجام خواهد داد.
این بازارکار آنلاین امکاناتی را برای پیمانکاران و کارفرمایان در گوشه و کنار جهان برای همکاری متقابل، فراهم می کند. افراد یا کسب و کارهایی که برای پروژه های بلند مدت یا کوتاه مدت، به کمک های حرفه ای نیاز دارند، می توانند پروژه های خود را تعریف کرده و به کارمند مجازیها اجازه ثبت پیشنهاد می دهند تا کار را تکمیل کنند.
کارآفرینان برای کارفرمایان دسترسی سریع به هزاران کارمند مجازی مستقل را با مهارت های خاص و بدون نیاز به فضایی برای تبلیغ کار یا فضای انجام کار ، بیمه و غیره را فراهم می کند و برای کارمندهای مجازی فرصتهای شغلی تمام وقت یا پاره وقت را بدون زحمت یا هزینه ای تبلیغات و معرفی خود، پیشنهاد می دهد.

ارسال پاسخ

*