تفکرات ذهنی یک کارمند آزاد

خود اشتغالی (فری لنسینگ) روشی برای اشتغال در خانه است و شروعی برای کسب درآمد سریع بدون به وجود آمدن هیچ گونه مشکلی که قبلا در ارتباط با رویارویی در بسیاری از مشاغل با آن مواجه می شدید جهت آغاز به کار یک کسب و کار کاملا مستقل.
اساسا این یک درگاه برای نیروی کار آزاد(Freelancer) است.

تفکرات ذهنی یک کارمند آزاد