نیروی کار آزاد در ایران

اگرچه در بازار کار و اشتغال ایران عبارت “کار آزاد” مترادف با مشاغل غیردولتی است و به هیچ وجه بیانگر واژه بین المللی آن نیست اما هستند برخی از ایرانیانی که طی سال های اخیر به این بازار وارد شده و از آن درآمدهای قابل توجهی نیز کسب کرده اند.

به نظر می رسد، با وجود حضور نسبی متخصصان ایرانی در شبکه های اینترنتی و ورود به بازار “کار آزاد” پتانسیل بالای اشتغال آن با توجه به هزینه های پائین اشتغال زایی این رشته، توانایی جذب تعداد زیادی از جستجوگران کار را دارا است.

باید مدنظر داشت که جمعیت قابل توجهی از مردم کشورمان که امروزه به دلیل مخارج بالای زندگی برای خود مشاغل دوم و سومی از قبیل مسافرکشی، دلالی، خرید و فروش سکه و ارز را برگزیده اند؛ متخصصان و فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند که به جبر و ضرورت زندگی به حاشیه اقتصاد کشیده شده اند.

منبع: خبرگزاری مهر

 نیروی کار آزاد