راهنمای استفاده از کار آفرینان برای پیمانکار

هدف از راه اندازی وب سایت کارآفرینان ایجاد بستری امن برای کارآفرینان ایرانی برای معرفی پروژه های خود و محیطی برای فری لنسرها برای انتخاب پروژه های متنوع و انجام آنها می باشد.

فری لنسر(Freelancer) یا پیمان فرد کیست؟

معنای لغوی فری لنسر به فارسی آزادکار یا نیروی کار آزاد است. یعنی شخصی که بدون استخدام در سازمان یا شرکت خاصی بصورت مستقل کار می کند. کارهایی مانند ترجمه، ویراستاری، عکاسی،برنامه نویسی ، طراحی صفحات وب، طراحی کارت ویزیت و کارهای مشابه را میتوان بصورت مستقل و بدون حضور در شرکت یا سازمانی انجام داد.در آمد یک فری لنسر بیشتر از یک کارمند است. وی براساس نیاز بازار و علاقه خود پروژه انتخاب کرده و انجام میدهد و وابسته به قوانین و الزامات یک شرکت نمی باشد. برای معادل واژه فری لنسردر فارسی از پیمان فرد یا پیمانکار نیز استفاده شده است.

عنوان های راهنمای استفاده از کار آفرینان برای پیمانکاران :

ثبت نام

تکمیل پروفایل

مهارتهای من

پروژه و ارسال پیشنهاد

اجزاء پروفایل کاربر

صفحه شرح پروژه

بیعانه و گروگذاری برای پروژه

مشاهده زمانبندی پرداخت مبلغ پروژه

صفحه ارتباطات پروژه

صورتحساب

واریز به حساب

برداشت از حساب

دسترسی به پروژه ها

مدارک و مجوز ها

اطلاعیه

درخواست

اختلاف