مبالغی که در کارآفرینان باید بپردازید

برای فعالیت در سایت کارآفرینان یک سری تبادل های مالی خواهید داشت. در ادامه لیست فعالیتها و مبلغ آنها را شرح می دهیم.

1-     عضویت در سایت: ثبت نام و عضویت در سایت کارآفرینان رایگان انجام می شود  و کاربر مبلغی بابت آن نمی پردازد.

2-     تعریف پروژه :تعریف پروژه در سایت کار آفرینان رایگان است و کارفرما لازم نیست مبلغی بابت آن بپردازد.

3-     انتخاب ویژگی برای پروژه: درهنگام تعریف پروژه اگر کارفرما مایل باشد پروژه خود را نسبت به بقیه پروژه ها متمایز کند،میتواند یک یا چند ویژگی انتخاب کند. برای هرکدام از این ویژگی ها باید مبلغی به سایت بپردازد. جدول زیر لیست این ویژگی ها و مبالغ آنها را نشان می دهد.

جدول 1

عنوان ویژگی

مبلغ

پروژه برجسته(Featured)

2000 تومان

پیشنهادها مخفی (Hide Bid)

4000 تومان

فقط اعضا امکان مشاهده دارند (Private)

1000 تومان

فقط برای پیمانکارانی که کارفرما آنها را دعوت کرده باشد (Special)

5000 تومان

پروژه فوری(Urgent)

3000 تومان

 

4-    انتخاب پیمانکار:کارفرما در زمان انتخاب پیمانکار باید مبلغ پیش پرداخت پروژه را در  حساب اعتباری خود داشته باشد.جدول مربوط به پیش پرداخت پروژه های مختلف در ادامه ذکر شده است. این مبلغ در هنگام تایید پروژه در حساب کارفرما تا پایان پروژه قفل می شود.قیمت ها به نوع پروژه بستگی ندارد. با توجه به بودجه پروژه تعریف شده است.

جدول 2 

از (تومان)

تا (تومان)

پیش پرداخت کارفرما (تومان)

 کارمزد سایت که توسط پیمانکار در آخر کار پرداخت میکند ( تومان)

0

100000

30000

5000

100000

300000

100000

10000

200000

700000

300000

30000

700000

2000000

700000

50000

2000000

9999999999

2000000

100000

5-     ارسال پیشنهاد توسط پیمانکار: پیمانکار برای ارسال پیشنهاد می بایست حداقل مبلغی در حساب اعتباری خود داشته باشد.این حداقل توسط مدیر سیستم به مبلغ 0 تومان تعریف شده است.

6-     تایید اعلام شروع به کار پروژه:اگر کارفرما مبلغی بعنوان ضمانت پروژه برای پیمانکار تعریف کرده باشد، پیمانکار می بایست در زمان تایید و اعلام شروع به کار پروژه این مبلغ را در حساب خود داشته باشد.مبلغ ضمانت پروژه در صفحه شرح پروژه نمایش داده شده و پیمانکار قبل  از ارسال پیشنهاد آن را دیده و بررسی کرده است. بعد از اتمام کامل پروژه این مبلغ به حساب پیمانکار بازگردانده خواهد شد.(شماره 9 در صفحه شرح پروژه)

7-     پایان پروژه: کارفرما در صورتی می تواند پایان پروژه را اعلام کند که تمام مبلغ توافق کرده با پیمانکار را به سایت پرداخت کرده باشد.این مبلغ همان مبلغ پیشنهاد برنده یا مبلغ توافق شده بین وی و پیمانکار می باشد.

در هنگام پایان پروژه زمانی که مبلغ پروژه به حساب پیمانکار منتقل می شود، درصدی از مبلغ پروژه بعنوان کارمزد کسر شده و مابقی  به حساب پیمانکار واریز می شود.در جدول 2 ستون آخر مشخص شده است.

8-     اختلاف:در صورتیکه در طول انجام پروژه اختلافی بین کارفرما و پیمانکار بوجود آید و دو طرف نتوانند این اختلاف را بین خود حل کنند، در سایت کار آفرینان اختلاف ثبت می کنند.هر کدام از طرفین اختلاف با پرداخت حق داوری می توانند از هیات نظارت سایت برای رفع اختلاف خود کمک بگیرند. مبلغ حق داوری 5000 تومان است.