مهارتهای من

اگر یک کارفرما هستید نیازی به تکمیل مهارتهای خود برای ثبت پروژه ندارید. ولی اگر پیمانکار هستید باید مهارتهای خود را برای شرکت در پیشنهاد پروژه ها تکمیل کنید.

در صورتیکه  تاکنون مهارتی انتخاب نکرده باشید در داشبورد نوار آبی رنگ راهنما به همراه لینک صفحه مهارتها برای شما نمایش داده می شود. در تصویر زیر شماره 1 این قسمت را مشاهده میکنید . در دفعات بعدی برای ویرایش مهارتهای خود می توانید ازمنوی پنل کاربری ، تنظیمات زیر منو مهارتهای من را کلیک کرده و صفحه مهارتها را ببینید. شماره 2 منوی توضیح داده شده را نشان می دهد.

داشبورد کاربر - مهارتها

 

در صفحه  مهارتها ، تمامی مهارتها را بصورت دسته بندی شده مشاهده خواهید کرد. با توجه به دسته بندی مورد نظر خود می توانید هر کدام از مهارتهای خود را انتخاب کرده و ثبت کنید.

مهارتهای من

مهارتهایی که ثبت کرده اید در پروفایل شما نمایش داده خواهند شد.

می توانید برای مشاورین سایت مدارک خود به همراه یک درخواست ارسال کنید تا مهارتهای شما را بررسی کرده وتایید کنند. مهارتهای تایید شده در پروفایل با رنگ سبز مشخص می شوند.

پروفایل کاربر