تکمیل پروفایل

پیمانکار

شما خود اشتغال هستید؟یا مایلید بعنوان یک آزادکار ( فری لنسر) به فعالیت  حرفه ای خود ادامه دهید؟اگر این مشخصات را دارید، در سایت کارآفرینان،  بعنوان پیمانکار شناخته خواهید شد. پیمانکار شخصی است که برای پروژه های موجود در کار آفرینان پیشنهاد ثبت کرده و در صورت برنده شدن آن را انجام خواهد داد.

ثبت نام و تکمیل پروفایل

برای ثبت نام در کارآفرینان کافی است یک فرم ساده را پر کنید.برای آشنائی با نحوه پرکردن فرم به مطلب راهنمای ثبت نام مراجعه کنید.

بعد از ثبت نام و فعالسازی حساب خود میتوانید وارد سایت شوید.در مراحل اولیه ورود به سایت پیغامهای راهنما در باکس های آبی رنگ برای راهنمائی تکمیل پروفایل شما نمایش داده می شود.

تکمیل پروفایل کاربر

صفحه ویرایش پروفایل شامل سه بخش است .

ویرایش پروفایل

بخش اول مربوط به اطلاعات شخصی است . در این بخش بعد از تکمیل شماره تلفن همراه کد تایید آن به شماره ای که کاربر وارد کرده فرستاده می شود. کاربر می بایست با وارد کردن این کد در قسمت تایید شماره همراه ، عملیات ثبت شماره همراه خود را تکمیل کند.

تکمیل پروفایل - اطلاعات شخصی

بخش دوم مربوط به اطلاعات حساب بانکی است . برای تکمیل این قسمت حتما باید از قبل شماره همراه خود را ثبت و تایید کرده باشید.بعد از ثبت اطلاعات بانکی کدی برای تایید این اطلاعات به شماره همراهی که قبلاً تایید کرده اید فرستاده می شود. کد تایید را در قسمت تایید شماره حساب وارد کرده و عملیات را تکمیل کنید.

ویرایش پروفایل - اطلاعات حساب بانکی

بخش سوم مربوط به اطلاعات کاربری است. در این قسمت میتوانید کلمه عبور و پست الکترونیک خود را تغییر دهید. بعد از ثبت این تغییراتی ایمیلی برای تایید گرفتن برای شما ارسال خواهد شد.

ویرایش پروفایل- اطلاعات کاربری

بعد از هر مرحله تکمیل اطلاعات پنل کاربری درصدی به درجه روی داشبورد اضافه می شود.

پیشرفت تکمیل پروفایل