ثبت درخواست

برای ارتباط با مدیر سایت و گروه مشاورین ، کاربران می توانند مطلب مورد نظر خود را به صورت درخواست  ارسال کنند.

برای دسترسی به صفحه درخواست از منوی کاربری، زیر منو درخواست را انتخاب کنید؛منوی پنل کاربری - درخواست

صفحه ثبت درخواست به صورت زیر نمایش داده می شود:

صفحه درخواست

 

در این صفحه میتوانید در خواست جدید خود را ثبت کرده و لیست درخواستهای قبل خود را نیز مشاهده کنید.در لیست درخواستهای قبلی اگر مدیر یا مشاورین پاسخی به درخواست داده باشند در این قسمت نمایش داده می شود.