تنظیمات اطلاعیه ها

سایت کارآفرینان با توجه به تنظیماتی که کاربر در پنل خود انجام می دهد بعضی از رویدادها را بصورت ایمیل اطلاع رسانی خواهد کرد.این اطلاعیه ها در پنل هر کاربر نیز قابل دسترسی است.

برای تنظیم اطلاعیه های از منوی کاربری قسمت تنظیمات برروی تنظیمات دریافت اطلاعیه ها کلیک کنید.

تنظیمات دریافت اطلاعیه ها

 

صفحه تنظیمات اطلاعیه ها به صورت زیر است:

صفحه تنظیمات دریافت اطلاعیه ها

 

با توجه به شکل در سه بخش  پیمانکار ، کارفرما و موارد کلی می توانید اطلاعیه های رسیده در پنل خود را تنظیم کنید.این اطلاعیه ها در پنل کاربری دربخش اطلاعیه های من  قابل دسترسی است و بصورت ایمیل نیز برای کاربر ارسال می شود.

در پنل هر کاربر در اولین نوار بالای پنل تعداد اطلاعیه های خوانده نشده نمایش داده می شود.در تصویر زیر این مورد نمایش داده شده است. با کلیک برروی این قسمت  لیست تمام اطلاعیه ها نمایش داده می شود.

پنل کاربری - تعداد اطلاعیه های خوانده نشده

از منوی کاربری قسمت داشبورد ، زیر منو اطلاعیه های من نیز می توانید لیست کامل اطلاعیه های رسیده خود را مشاهده کنید.

منوی پنل کاربری - اطلاعیه های من

 

صفحه ای لیست اطلاعیه های رسیده را نمایش میدهد بدین شرح است:

صفحه اطلاعیه های من