افزایش موجودی حساب

میزان مبلغ واریزی به حساب شما بر اساس فعالیت در پروژه های کارآفرینان مشخص می شود. اگر کار فرما هستید و پروژه ای تعریف کرده اید درصدی از بودجه پروژه بعنوان بیعانه از شما گرفته می شود و در هنگام انتخاب پیمانکار حساب اعتباری شما باید حداقل این مقدار موجودی راداشته باشد.این مبلغ در حساب شما قفل می شود. همچنین برای پرداخت مبالغ تعیین شده در زمانبندی پرداخت پروژه می بایست حساب خود را افزایش دهید تا بتوانید مبلغ پروژه را پرداخت کنید.

اگر پیمانکار هستید و در پروژه ای شرکت کرده اید که کارفرما مبلغی بعنوان ضمانت حسن انجام کار برای پیمانکار تعریف کرده است و شما انتخاب شده اید، در هنگام تایید شروع پروژه می بایست حداقل موجودی حساب شما به اندازه مبلغ ضمانت تعریف شده باشد.این مبلغ تا پایان پروژه در حساب شما قفل شده و بعد از تحویل کامل پروژه به حساب شما بازگردانده خواهد شد.

برای واریز به حساب خود ابتدا بایستی فرم آن را پر کرده در سایت ثبت کنید.برای مشاهده این فرم در منو پنل کاربری زیر منوی واریز حساب را انتخاب کنید.

منوی پنل کاربری - واریز به حساب

 

در صفحه واریز به حساب فرمی به شکل زیر مشاهده خواهید کرد:

فرم واریز به حساب

با انتخاب واریز آنلاین می توانید در همان لحظه بدون نیاز به تایید مدیر مبلغ مشخص شده را به موجودی حساب خود در سایت بصورت آنلاین اضافه کنید.

از طریق درگاه پارسیان عملیات واریز حساب انجام می شود.

درگاه بانک پارسیان

بعد از انجام پرداخت ، نتیجه تراکنش نمایش داده خواهد شد.

رسید پرداخت الکترونیک

بعد از دریافت رسید برای مشاهده سایت تراکنش و تراکنش های مشابه به صفحه صورتحساب مراجعه کنید.