ثبت درخواست برداشت از حساب

در صفحه صورتحساب میتوانید مبلغ قابل برداشت از حساب خود را مشاهده کنید. برای اینکه از حساب خود برداشت کنید ابتدا باید شماره حساب خود را در سایت درج کرده و تایید کنید . مراحل آن در تکمیل پروفایل کاربر شرح داده شده است.

برای برداشت از حساب خود ابتدا بایستی فرم برداشت از حساب را پر کرده در سایت ثبت کنید.برای مشاهده این فرم در منو پنل کاربری زیر منو برداشت از حساب را انتخاب کنید.

منو پنل کاربری - برداشت از حساب

 

در صفحه برداشت از حساب فرمی به شکل زیر مشاهده خواهید کرد:

درخواست برداشت از حساب

 

مبلغ مورد نظر خود را ثبت کرده و درخواست خود را ارسال کنید. در خواست شما در پائین صفحه صورتحساب قابل دسترسی است.

صورتحساب - درخواستهای برداشت از حساب

درخواست شما توسط مدیر سیستم بررسی شده و به حساب شما واریز خواهد شد. از صفحه صورتحساب می توانید درخواست خود را پیگیری کرده و تاریخ واریز را مشاهده کنید.